Bine aţi venit pe pagina Școala gimnazială Numarul 1 Cuza Vodă - Constanța

Școala Gimnazială Nr.1 Cuza Vodă Constanța  este o unitate de învăţământ gimnazială de stat subordonată Ministerului Educației Naționale prin Inspectoratul Şcolar Judeţean Constanța. Școala Cuza Vodă îşi desfăşoară activitatea în clădiri aparţinând domeniului public local Cuza Vodă şi este administrat şi finanţat de Primăria Cuza Vodă.

Despre Noi

Pe raza teritoriului administrativ al comunei Cuza – Vodă funcţionează două instituţii de învăţământ: o şcoală gimnazială și o grădiniță

În anul 2002 şcoala a fost selectată în Programul „Sanse egale pentru copii rromi prin proiecte de dezvoltare scolara si implicarea parintilor”de Centrul Educaţia 2000+, fiind dotată cu echipamente, materiale didactice; sau organizat cursuri de formare a cadrelor didactice, modificându-se profund mentalitatea cadrelor didactice şi cultura organizaţională a şcolii. Tot in acea perioadă am început școlarizarea copiilor romi căldărari.

In anul 2004 am participat alaturi de alte zece scoli din judet la proiectul „Scoala din mediul rural-izvor de formare si informare europeana”, prilej cu care am infintat „Club Europa” spatiul necesar implementarii proiectului. În anul 2010 am participat la proiectul national Toți la grădiniță, toți la clasa I, implementat de Fundația Ruhama și Ministerul Educatiei ocazie de a recupera 21 de copii de varsta scolara care nu au fost la gradinita.

In anul 2007 toate cadrele didactice au participat la cursurile organizate in scoala prin programul de formare sustinut de formatori ai UJIP. În 2012 – 2013 toate cadrele didactice au participat la cursuri de formare si dezvoltare profesională parcugând cele trei module de bază.

În anul 2015 am participat la Proiectul POSDRU, CORAL, implementat de ISJ Constanța, au fost scolarizati prin component ADS secundar inferior 34 de persone care nu aveau decat patru clase

În perioada 2018-2020 – Proiect cofinanţat din Fondul Social European

Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 POCU/18/4/4.1 „Dezvoltare Locală Integrată (DLI 360 grade) în comunitățile marginalizate în care există populație aparținând minorității rome – Regiuni mai puțin dezvoltate” 

Proiect: Măsuri integrate pentru comunitate– cod SMIS 2014+: 103133

In 2020 – activități prevăzute în Strategia Națională de Acțiune Comunitară (SNAC).

Școala Gimnazială Nr.1 CUZA VODĂ -CONSTANȚA

1
ELEVI
1
Profesori
1
Clase
1
ani

Parteneri Noștri

Relaţii cu comunitatea şi activitatea educativă

- o bună implicare a elevilor în activităţile extraşcolare
- bună colaborare între director/director adjunct şi coordonatorul de programe educative şi extraşcolare;
- relaţii bune, întemeiate pe conştientizarea rolului şi locului şcolii în comunitatea locală, cu reprezentanţii Consiliului local şi ai Primăriei;
- o bună colaborare cu reprezentanţii Poliţiei;
- colaborare bună cu reprezentantul Bisericii Sf. Gheorghe